Tjenester


  • Blyglassmalerier i ny og gammel stil
  • Kunst og utsmykning - både for private,
    offentlige bygg og kirker
  • Restaurering av glass og blyglassvinduer


Treenighet - © Eva Falkenberg - kirkevindu

Kontakt
Produkter - Products
Start - intro Løkken GlassVerk AS

blyglass restaurering - stained glass restoration
glassmaleri - stained glass painting
Restaureringsglass

Glassdesign - utsmykning - decoration

Løkken GlassVerk - Verksted for glassdesign,
blyglass og restaurering.

restaurert Jugendstilvindu i Trondheim

Løkken GlassVerk - workshop for glass design,
stained glass art & restoration.